Przejdź do treści

Zabezpieczenia i oznakowanie robót drogowych

Zabezpieczenia i oznakowanie robót drogowych to nowa oferta szkoleniowa dla firm i pracowników pracujących pod ciągłym zagrożeniem ze strony utrudnionego ruchu drogowego. Zagrożenie wynika zarówno ze strony kierowców nie stosujących się do ograniczeń w ruchu drogowym jak i niekiedy z powodu niewłaściwego oznakowania miejsc pracy.