Przejdź do treści

Uprawnienia koparki, ładowarki, spychacze, walce

Uprawnienia koparki, ładowarki, spychacze, walce – szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie i praktycznie do obsługi tych urządzeń.

uprawnienia koparki Niemcy
uprawnienia ładowarki Niemcy
uprawnienia spychacze Niemcy
uprawnienia walce Niemcy

Cel szkolenia – koparki ładowarki spychacze walce:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Budowy i zasad działania koparek  różnych typów, pozwalających na ich eksploatację
  • Umiejętnością samodzielnego prowadzenia koparki oraz wykonywania  operacji manewrowych  osprzętem 
  • Znajomość wybranych zagadnień warunków  technicznych dozoru technicznego
  • Znajomość obowiązujących przepisów bhp, zasad poruszania się po terenie zakładu pracy i budowy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym
  • Znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie:

“Operator koparki, ładowarki, spychacza, walca”.

Czas trwania kursu obejmuje łącznie 64 godzin lekcyjnych.

W tym:

  • Liczba godzin zajęć teoretycznych to: 32
  • Liczba godzin zajęć praktycznych to: 32