Przejdź do treści

Podesty ruchome

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie
i praktycznie do obsługi podestów ruchomych.

Cel szkolenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi podestow ruchomych i otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji
  • Zaznajomienie się 
    z wyposażeniem  i techniką jazdy podestow .
  • Podanie technicznych wiadomości dotyczących  podestow i charakterystyk mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa
  • Nabycie  umiejętności  sterowania

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej  przed komisją ośrodka szkoleniowo-kursowego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie:

“Operator podestów ruchomych”.

Czas trwania kursu:

-teoria 16 godzin

-praktyka 16 godzin

łącznie 32 godziny lekcyjne.