Przejdź do treści

Szkolenia BHP VCA/SCC

Szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców i pracowników.

W zakres i cenę szkolenia wchodzi również szkolenie z zakresu p.poż. i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Czas trwania szkolenia – 16 godzin lekcyjnych.