Przejdź do treści

Ładowarki teleskopowe

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie i praktycznie do obsługi tych urządzeń.

Cel szkolenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Budowy i zasad działania ładowarek teleskopowych  różnych typów, pozwalających na ich eksploatację
  • Umiejętnością samodzielnego prowadzenia  oraz wykonywania  operacji manewrowych  osprzętem 
  • Znajomość   wybranych zagadnień warunków  technicznych dozoru technicznego
  • Znajomość obowiązujących przepisów  bhp, zasad poruszania  się po terenie zakładu pracy i budowy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym
  • Znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy

Każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie:

“Operator ładowarek teleskopowych”.

Czas trwania kursu obejmuje łącznie 40 godzin lekcyjnych.

W tym:

  • Liczba godzin zajęć teoretycznych to: 18
  • Liczba godzin zajęć praktycznych to: 22.