Przejdź do treści

Operator żurawi

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie
i praktycznie do obsługi żurawi określonego typu
:

 • Kat I – Ż (wieżowych),
 • Kat II – Ż (HDS).

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi żurawi.

Tematyka zajęć:

 • obsługa żurawi,
 • budowa żurawi,
 • obsługa zawiesi i sprzętu pomocniczego,
 • BHP podczas pracy żurawiami,
 • wiadomości o UDT,
 • zajęcia praktyczne,
 • egzamin składa się przed komisją ośrodka szkoleniowo-kursowego.

Każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie:

“Operator żurawi”.

Czas trwania kursu obejmuje łącznie 32 godzin lekcyjnych dla żurawi HDS.

W tym:

 • Liczba godzin zajęć teoretycznych to: 16
 • Liczba godzin zajęć praktycznych to: 16

Czas trwania kursu obejmuje łącznie 100 godzin lekcyjnych dla żurawi wieżowych-budowlanych.

W tym:

 • Liczba godzin zajęć teoretycznych to: 60
 • Liczba godzin zajęć praktycznych to: 40