Przejdź do treści

Monter rusztowań

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie i praktycznie do pracy jako Monter Rusztowań.

Cel szkolenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Budowa różnych typów rusztowań.
  • Umiejętnością samodzielnego wykonywania prac przy montażu i demontażu rusztowań.
  • Znajomość wybranych zagadnień czytania rysunków technicznych podczas montażu lub demontażu rusztowań.
  • Znajomość obowiązujących przepisów oraz zasad bhp.
  • Znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie:

“Monter rusztowań”.