Przejdź do treści

Uprawnienia wysokościowe

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie i praktycznie do pracy na wysokości.

Cel szkolenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Budowy i zasad działania zabezpieczeń różnych typów, przed upadkiem z wysokości pozwalających na ich eksploatację
  • Umiejętnością samodzielnego przygotowania się do prac.  
  • Znajomość obowiązujących przepisów  bhp, zasad poruszania  się po wysokości
  • Znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie:

“Uprawniony do prac na wysokości”.

Czas trwania kursu obejmuje łącznie 16 godzin lekcyjnych.

W tym:

  • Liczba godzin zajęć teoretycznych to: 8
  • Liczba godzin zajęć praktycznych to: 8