Przejdź do treści

Pierwsza pomoc

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Szkolenie obejmuje zarówno ćwiczenia teoretyczne jak i praktyczne oraz przeprowadzane jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Czas szkolenia trwa 8 godzin lekcyjnych.

  • 4 godziny teoria
  • 4 godziny praktyka