Przejdź do treści

Operator suwnic

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie
i praktycznie do obsługi suwnic kat. I-S lub/i kat. II-S

Cel szkolenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi dźwignic i otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji
  • Zaznajomienie się z ręczną sygnalizacją i łącznością radiową , a także 
    z wyposażeniem  i techniką manipulowania ładunkami .
  • Podanie technicznych wiadomości dotyczących  suwnic i charakterystyk mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa
  • Nabycie  umiejętności  sterowania

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej  przed komisją Ośrodka Szkoleniowo-Kursowego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie:

„Operator suwnic kat. I-S” (obsługa z kabiny),

„Operator suwnic kat. II-S” (obsługa z poziomu roboczego).

Czas trwania kursu „Operator suwnic kat. I-S” lub II-S, teoria 16 godzin i praktyka 16 godzin łącznie 32 godziny lekcyjne.