Przejdź do treści

Hakowy-sygnalista

Szkolenie kierowane jest do osób  chcących przygotować się teoretycznie
i praktycznie do pracy jako Hakowy-Sygnalista.

Cel szkolenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawiesi i otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji
  • Zaznajomienie się z ręczną sygnalizacją i łącznością radiową a także z wyposażeniem i techniką manipulowania ładunkami,
  • Podanie technicznych wiadomości dotyczących  DOR  zawiesi linowych jak i łańcuchowych oraz innego osprzętu roboczego,
  • Nabycie umiejętności praktycznych sterowania znakami sygnalizacyjnymi, użycie zawiesi

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie:

„Hakowy-Sygnalista”.

Czas trwania kursu Hakowy-Sygnalista:

teoria 4 godzin

praktyka 4 godzin

łącznie 8 godziny lekcyjne.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej  przed komisją ośrodka szkoleniowo-kursowego.